Szakképzési hozzájárulás

Ismertető a szakképzési hozzájárulás terhére megvalósítható nyelvi képzésről

A szakképzési hozzájárulás olyan adójellegű teher, amelyet nem feltétlenül kell teljes körűen befizetni az államkincstárba, hanem felhasználható a dolgozók képzésére is. A szakképzési hozzájárulás intézménye biztosítja azt a lehetőséget minden Munkáltató számára, hogy az általa kifizetett éves bruttó munkabér 1,5%-át kitevő szakképzési hozzájárulásból a fizetendő hozzájárulás egy részét saját munkavállalói képzésére fordítsa. Minden gazdasági társaság, szövetkezet, állami vállalat, ügyvédi iroda, egyéni vállalkozó, sőt az a külföldi vállalkozás is, amely magyarországi telephellyel rendelkezik, köteles szakképzési hozzájárulást fizetni. Mikro- és kisvállalkozások a fizetendő hozzájárulás maximum 60%-át, egyéb hozzájárulásra kötelezettek a fizetendő járulék legfeljebb 33%-át fordíthatják saját munkavállalóik képzésének támogatására.

A képzéssel kapcsolatos kritériumok

 • A képzés minimális időtartama 20 óra.
 • A képzésre az Európai Unió tagállamainak területén kerül sor.
 • A hozzájárulás a FAT által akkreditált intézmények képzésein vehető igénybe
 • A támogatás mértéke nem lehet több a képzésben résztvevőnként és képzési óránként a minimálbér 6 százalékánál. Ez 2009. évben azt jelenti, hogy az egy főre elszámolható képzési költségből a támogatás összege nem lehet nagyobb, mint 4290 Ft / óra.

Mi finanszírozható a szakképzési hozzájárulásból külső képzőnél megvalósított oktatás esetén?

a) a képzési díj
b) a képzéshez kapcsolódó felnőttképzési szolgáltatás díja,
c) a tankönyvek, taneszközök költségei,
d) a képzéssel összefüggő utazási és szállásköltség
e) az a) pontban meghatározott képzés díjának részét képező általános közvetett költségek (adminisztrációs díj, bérleti díj, rezsiköltségek), a külön jogszabályban meghatározott vizsga- és vizsgáztatási díj, valamint a képzésben résztvevő munkavállaló a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.)
79. § (1) bekezdésében meghatározott személyi jellegű költségei az a)-d) pontban felsorolt elszámolható költségek összértékéig.

Milyen mértékben lehet a szakképzési hozzájárulásból a képzéseket finanszírozni?

a) általános képzés (pl. nyelv) esetén az elszámolható költségek 60%-a, mely mikro- és kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal, középvállalkozás esetén pedig 10 százalékponttal növelhető;
b) speciális képzés esetén az elszámolható költségek 25%-a

A fennmaradó összeget kinek kell megtéríteni?

A képzéssel kapcsolatos költségek 40%-át (mikro- és kisvállalkozás esetén 20%-át) a vállalatnak és / vagy a képzésben résztvevő dolgozónak kell finanszíroznia.

A Munkáltató és a nyelviskola az alábbi szerződéseket köti meg:

 • Szolgáltatási szerződés a nyelviskola és a Munkáltató között
 • Felnőttképzési szerződés a nyelviskola és a Hallgató között
 • Munkaidőben megvalósuló képzés esetén a Munkáltató kötelezheti a dolgozót a részvételre (munkáltatói kötelezés), munkaidőn kívüli képzés esetén tanulmányi szerződést köt a Munkavállalóval.

A nyelviskola a hozzájárulásra kötelezettnek az alábbi dokumentumokat adja át:

 • Intézmény-akkreditációs tanúsítvány másolata
 • Képzési program (nem akkreditált program esetén) vagy program-akkreditációs tanúsítvány akkreditált program esetén
 • Felnőttképzési szerződés
 • Szolgáltatási szerződés
 • A Szolgáltatási szerződés alapján kiállított számla

Elszámolás

A hozzájárulásra kötelezett az elszámolt képzésekre vonatkozóan a képzések megkezdésének tárgyévét követő év február hó 25. napjáig köteles a 15/2009. (VII. 24.) SZMM rendelet 1. és 2. számú melléklete alapján az elszámolásra vonatkozó adatszolgáltatást benyújtani a székhelye szerint illetékes regionális munkaügyi központ részére.