Fordítás és tolmácsolás

Vállalunk szinkron-, konszekutív- és kísérőtolmácsolást, valamint bármely szakterület írásbeli anyagainak fordítását kiemelt nyelvi színvonalon és kedvező áron. Megrendelőink között megtalálhatók magánemberek, vállalatok, intézmények egyaránt.


Fordítunk többek között szerződéseket, éves beszámolókat, üzleti terveket, bírósági végzéseket, Európai Uniós szakanyagokat, pályázati anyagokat, honlapokat, prezentációkat, gépkönyveket, bemutatkozó anyagokat, tankönyvet.


Tolmácsolunk konferenciákon, üzleti tárgyalásokon, uniós rendezvényeken, hivatalos és magánjellegű találkozókon, kiállításokon, kulturális rendezvényeken, szakmai tréningeken és előadásokon, esküvőkön.
Fordítóink és tolmácsaink felsőfokú szakmai és nyelvi végzettséggel, valamint több éves tapasztalattal rendelkeznek.


Fordításnál a fordítandó szöveg típusától, karakterszámától és a kért határidőtől függően szabjuk árainkat.


Nyelvek
Fordítást magyar és idegen nyelv, valamint idegen nyelv – idegen nyelv párosításban is vállalunk. Nyelvek:

angol, német, spanyol, francia, olasz, orosz, török, lengyel, portugál, román, szerb, ukrán

Titoktartási kötelezettség
A fordítói etika szakmai titoktatásra kötelezi a fordítót. Munkatársunk a fordítási feladat elvégzése során birtokába jutott ismereteket, szakmai titkokat, bizalmas információkat sem saját, sem pedig harmadik személy részére nem használhatja fel. Munkatársainkkal szerződést kötünk, amelynek részét képezi a titoktartásra vonatkozó kitétel.